جراحی تومور پستانی و عقیم سازی همزمان

زمان تقریبی مطالعه: کمتر از یک دقیقه
دکتر وحید شمس نصرتی
سه شنبه، 22 تیر 1400
208
جراحی تومور پستانی و عقیم سازی همزمان


مراجعه یک سگ نژاد شکاری (پوینتر )۱۰ ساله با مشکل تورم شدید پستان که تومور پستانی تشخیص داده شد که در سگ ها بسیار شایع است.

 فعالیت های هورمون های مادگی میتواند این عارضه را تشدید کند .به همین منظور همزمان با برداشتن تومور عقیم سازی (اوریوهیسترکتومی )انجام گرفت . 

هم اکنون حال پوینتر ما خوب است .

با عقیم سازی به موقع میتوانید از تومورهای پستانی در سگ جلوگیری نمائید.


دیدگاه شما